Personální stav odboru aktivních a vlivových opatření (36. odbor) - listopad 1989

Personální stav 36. odboru aktivních a vlivových opatření I. správy SNB je převzatý z webu věnovanému událostem roku 1989 (ÚSTR).  Seznam je aktualizován o jména příslušníků, kteří v projektu ÚSTR chybí a kteří v listopadu 1989 na 36. odboru sloužili. Odbor měl v r. 1989 strukturu:​

  • Vedení 36. odboru
  • Vnitřní skupina
  • Technická skupina
  • 1. oddělení – Politický úsek
  • 2. oddělení – Ideodiverzní centrály (IDC)

Viz také: Personální stav dezinformačního odboru čs. rozvědky k 1.6.1969

Vedení odboru

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ funkce personální
spis
mjr.   Sládeček Jaroslav PÁNIK 16.08.1951 196175 náčelník 3452/51

36. odbor

pozn. OEČ = osobní evidenční číslo, jedinečný šestmístní identifikátor každého příslušníka MV
VSRS = vedoucí starší referent specialista
SRS = starší referent specialista​
Klikem na OEČ se zobrazí evidenční karta příslušníka

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
nar.
OEČ funkce pers.
spis
mjr.   Brašna Stanislav MEISNER 18.07.1950 195930 VSRS 3081/50
pplk.   Fryauf Zdeněk FUČÍK 15.07.1932 195115 VSRS  
mjr. JUDr. Krajsa Pavel KLÍR 20.12.1946 196844 VSRS 3221/46
kpt. JUDr. Šifta Miroslav JANSA 14.11.1952 196084 VSRS  
pplk. Ing. Dvořáček Miroslav DOLANSKÝ 28.03.1936 195061 SRS 2491/36
mjr.   Hrabovský Miroslav ONDRUŠ 15.04.1949 196238 SRS  
mjr. RSDr. Chvosta Jan DAČICKÝ 24.07.1950 195731 SRS  
mjr.   Prievozník Josef BOROVICA 02.05.1948 196045 SRS  
mjr. Ing. Švagera Vladimír KLOS 16.12.1946 196192 SRS  
kpt. Ing. Hošna Pavel PETŘÍK 24.12.1951 196246 SRS  
kpt.   Jarina Marian SEVERNÝ 10.09.1954 196259 SRS 3003/54
kpt.   Machaň Jaroslav HALER 10.06.1951 195927 SRS  
kpt. Ing. Wittner Dušan BOHDALÍK 25.05.1945 196422 SRS 2680/45
npor. JUDr. Skaloš Ivan HURYCH 13.02.1955 196678 SRS 2814/55
kpt. JUDr. Hovad Vlastimil NEUBERT 30.07.1953 165506 st. ref.  
npor.   Budina Jaroslav BÍLSKÝ 19.06.1956 165507 st. ref. 2659/56
nprap.   Kolaříková Jiřina   19.04.1938 196396 referent 2321/38
prap.   Hůlová Květuše DVOŘÁKOVÁ 26.06.1957 196276 referent 2444/57
prap.   Maňáková Jaroslava PLZÁKOVÁ 20.05.1956 196245 referent 2668/56
npor.   Račková Stanislava PAVLOVSKÁ 20.01.1933 164041 referent  

I. záloha (zařazení v legalizaci)

hodnost titul příjmení jméno krycí
jméno
datum
narození
OEČ legalizační
úřad/funkce
personální
spis
pplk.   Vacek František VANIŠ 14.08.1932 164220 ORBIS
zást. ved.
3923/32
mjr. JUDr. Roháč Jan HORÁČEK 03.11.1952 165330

Čs. televize

- SRS