Personální stav dezinformačního odboru čs. rozvědky k 1.6.1969

Posrpnový vývoj přinesl i v čs. rozvědce rozsáhlé personální a organizační změny. Správa B - byla součást rozvědky, pod kterou spadala zahraniční kontrarozvědka a speciální operace I. správy MV v letech 1969 - 1971 (více info zde). Správu B tvořily 3 odbory a analytické oddělení.

Nově zřízený 3. odbor Správy B vznikl spojením aktivních opatření (8. odbor) a speciálních operací (7. odbor → služba zvláštního určení ). Prováděl desinformační činnost, psychologickou válku a tzv. špinavé triky, dále plánoval a realizoval vraždy, únosy a sabotáže. Náčelníkem odboru byl → pplk. Jan Ondrovčák „Ostrovský". Odbor měl 40 lidí a strukturu:

  • vnitřní skupina (sekretariát)
  • 1. oddělení (dezinformační) - aktivní opatření, psychologická válka a špinavé triky
  • 2. oddělení - teror a sabotáže (služba zvláštního určení)
  • studijně-technická skupina

Náčelník odboru řídil práci odboru a odpovídal za celkové a koncepčně správné zaměření činnosti rozvědky a dalších součástí MV po linii aktivních opatření a dezinformací v celosvětovém měřítku tak, aby byly v souladu s úkoly ÚV KSČ a čs. zahraniční politiky i bezpečnosti ČSSR. Osobně řídil nejdůležitejší operace.

Personální stav - 1. červen 1969

(Kádrový rozkaz náčelníka I. správy MV č.54/1969 plk. Čestmíra Podzemného)

Pozn. I. záloha = zařazeni v legalizaci Zdroj: ABS