Aktivní opatření realizované dezinformačním odborem čs. rozvědky v r. 1968, 1969

Přehled operací (aktivních opatření AO) 8. odboru k 1. únoru 1969.1

 • AO AUGUST – Diskreditace politiky Spolkové republiky Německo (SRN) v zemích Latinské Ameriky (LA), prováděné bývalými nacistickými diplomaty, oslabení pozic SRN v LA a posílení pozic Neměcké demokratické republiky (NDR).
 • AO LUK – Prohloubení rozporů mezi USA a národní buržoazií a středními vrstvami LA-zemí.
 • AO CORONEL – Narušování vztahů vojenských kruhů zemí LA k USA, odhalování obsahu návrhu USA na novou vojenskou dohodu mezi USA a Uruguayí, vyvolávaní protestů v uruguayských politických kruzích proti dohode.
 • AO JAVOR – prohloubování protiamerického cítění na LA vysokých školách a odhalování zásahů a vměšování USA do LA vysokého školství.
 • AO APEL – přispívání k ukončení války ve Vietnamu, ovlivňováním amerického veřejného mínění a činitelů, prostřednictvím rodin, které stratily v této válce své členy, způsobování potíží FBI, CIA a vojenské kontrarozvědce, ktoré budou nuceny se věcmi zabývat a prošetřovat je.
 • AO NÁRAZ II. – kompromitování IS rozvědné služby – odhalování korupční a záškodnické činnosti CIA, účast CIA v diplomatických, politických i vojenských pletichách v Indii a v dalších zemích Asie, kompromitování vlády USA a její imperialistické, neokolonialistické politiky.
 • AO TOMÁŠ III. – prohloubení kompromitace rasistické politiky USA, vyvolání protiamerických nálad a podpora hnutí amerických černochů, především v zemích s barevným obyvatelstvem.
 • AO VIKTOR – kompromitace amerických vojenských bází v Maroku a vyvolání požadavkůna jejich likvidaci, kompromitace americké politiky v zemích Maghrebu vůbec.
 • AO VOR – působení na prohlubování protiamerických a protiizraelských nálad v arabských zemích, upozorňování na nebezpečí, vyplývající z existence US vojenských základen na Blízkém a Středním Východě a podporování požadavků na jejich likvidaci.
 • AO KÁJA – Prohloubení vnitropolitických rozporů v Ghaně: využívaní zostření vnitropolitické situace k rozkolu uvnitř NLC, zaměřování pozornosti ghanské policie na sledování tzv. reakčních sil.
 • AO TORY - kompromitace americké politiky na Blízkém a Středním Východě, prohlubování protiamerických nálad v Maroku, podpora požadavků na likvidaci US válečných základen v Maroku.
 • AO BRÁNA – působení na postoje alžírských představitelů a posílovaní protiamerických stanovisek, prověření prostřednictvím této akci akceschopnost kanálu PŘÍTEL
 • AO LOTOS VI. – Realizace účinných opatření vůči stupňování americké agrese ve Vietnamu, kompromitovat nelidské metody, ktrerých americká armáda používá se souhlasem US vlády, prohlubování rozporů mezi USA a jejich spojenci ve vojenských blocích a neutrálních zemí, mobilizace světového veřejného mínění k intenzivnímu boji proti agresivní politice USA.
 • AO GRACE – Kompromitace americké vlády a CIA vo světě, odhalením faktů o její imperialistické rasistické a genocidní politice.
 • AO MIKO II.  seznámování světové veřejnosti s metodami americké rozvědky proti zemím socialistického tábora, zejména proti ČSSR, diskreditace orgánů a metod CIA, odhalování způsobů používaní a zneužívání čs.emigrantů k provádení podvratné činnosti proti ČSSR a ostatním zemím socialistického tábora.
 • AO ATTILA – vyvolávaní a zesilování ovzduší nedůvery a prohlubování rozporů mezi Francií a SRN v souvislosti s narůstající národnostní nespokojností v Alsasku, kompromitovat politiky NPD v SRN.
 • AO CANARIA – u příležitosti 30. výročí mnichovských událostí příprava a zveřejnění archivních dokumentů pět originálních dopisů, zaslaných v letech 1938/1939 tehdejším šéfem nacistického Abwehru Wilhelmem Canarisem K. H. Frankovi.
 • AO SIMON – akce na podporu čs. zahraničního obchodu, přispění k posílení pozice PZO Stojimport v USA a k uskutečnění dodávky zařízení v r. 1968.
 • AO SATELIT – vyvolání nedůvery vůči promericky a proanglicky smýšlejícím politikům v Ugandě a Keně.
 • AO ARUSHA – akce zaměřená proti anglickým expertům, kteří pracují na vedoucích místech v tanzaniské ekonomii, obnovit myšlenku použití čs.expertů.

Zpracoval: M. Slávik


1 Viz. ABS, f. I.S-SNB, reg.č. sv. 81281