Projekt Minulost.cz

Webový portál Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Jedná se o historický popularizační čtvrtletník věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím. Elektronické periodikum přináší převážně publicisticky laděné články, eseje, komentáře, rozhovory a polemiky. Publikační prostor dává i kratším odborným textům, ať již ve formě studií, edic dokumentů či recenzí. Webový portál má rovněž ambici využívat audiovizuálních možností internetu - čtenáři zde například naleznou repredukce výtvarných děl nebo videozáznamy z akcí CDTR. Webový portál je koncipován jako čtvrtletník, ale texty k aktuálním otázkám jsou publikovány průběžně. Všechny příspěvky jsou dostupné v češtině, některé rovněž v anglickém překladu. Minulost.cz řídí redakční rada, která uvítá příspěvky na výše uvedená témata.

Kontakt

Redakční rada:
Ivana Koutská - předsedkyně
Petr Blažek
Lukáš Čejka
Jan Kalous
Zlatuše Kukánová
Adrian Portmann
Peter Rendek
Radek Schovánek
Martin Slávik
František Stárek
David Svoboda
Petr Tomíšek
Miroslav Vodrážka
Neela Winkelmannová
Pavel Zeman
Pavel Žáček