Československo v (dez)informační válce II

V prvním dílu projektu a vyprávění o dezinformačních akcích komunistických rozvědek jsme se snažili najít odpověď na otázku co má s minulostí společné novodobé šíření polopravd, lží, strachu, obav a nejistoty,  resp. zpochybňování hodnotového systému a aliančních vazeb, na kterých stojí demokratická Evropa a NATO ? Přiblížili jsme institucionalizované nástroje totalitního, resp. autoritativního státu a jejich tajních služeb, které sloužili k podpoře oficiální politiky nedemokratických režimů. Nadále se ukazuje, že současná politika Ruska a Číny  a její aktivity v této oblasti nemají nic společného s hodnotami, na kterých stojí demokratickýc Západ. Tato novodobá studená válka se realizuje v kyberprostoru a sklízí snadné úspěchy.

Nový díl navazuje na díl předcházející a přináší nové články o mechanizmech dezinformací, osobách, které se v operacích angažovali, jako i další vybrané operace (aktivní opatření) doma a v zahraničí. Jedná se o zlomek aktivit, které ZSSR a jeho spojenci dělali, ale bezpochyby je důležité znát tyto příběhy, které nám pomáhají lépe chápat současnost a úmysly těch, kteří chtějí ekonomickou-politickou stabilitu vypělejších zemí podminovat.

Obsah