Opeácia ÚROK - aktívne opatrenie SAZBA

Dňa 20. októbra 1986 bol podaný návrh na aktívne opatrenie (AO) s krycím označením „SAZBA“ v rámci širšej operácie „ÚROK“, ktorá zahrňovala operácie na podporu čs. zahraničného obchodu a diskreditáciu ekonomickej politiky USA. Námet na AO podal kpt. Karel Buralt „Zika“ z 47. odboru (odbor Stredného a Ďalekého východu) I. správy ZNB - čs. rozviedky. Cieľom bola diskreditácia USA ako hlavného protivníka, americkej firmy Pecten a narušenie jej prenikania do sýrskej ekonomiky. [1]

Americká naftová spoločnosť Pecten Petroleum Company (pobočka spoločnosti Shell USA) pôsobila v Sýrskej arabskej republike (SAR) v konzorciu s firmou Royal Dutsch Shell a Deminex zo Spolkovej republiky Nemecko. Jej činnosť sa koncentrovala najmä na oblasť objavovania a odkrývania nových zdrojov ropy, hĺbenia vrtov, ťažby a jej transportu. V roku 1977 získala koncesiu na prieskum 20000 štvorcových kilometrov oblasti v severnej Sýrii. V roku 1984 americké konzorcium objavilo veľké množstvo ľahkej sladkej ropy v oblasti Thayim pri Dayr az Zawr. To poskytlo veľmi potrebnú a žiadanú vzpruhu syrskému ropnému priemyslu a ekonomike. Ropa s nízkym obsahom síry z tejto oblasti priniesla optimistický výhľad, že Syria by mohla znížiť až o 200 miliónov dolárov vlastný dovoz ľahkej ropy. Odhady produkcie potvrdili počiatočnú dennú produkciu na 50 000 barelov po pripojení ropného pola k ropovodu koncom roka 1986. V roku 1985 sýrska General Petroleum Company a spoločnosť Pecten vytvorili Al Furat Petroleum Company.
Podľa čs. rozviedky mala činnosť amerického Pectenu politické pozadie, keď cez kontrolu ťažby ropy menila vnútornú a vonkajšiu orientáciu sýrskej ekonomiky. Medzi zamestnancami sýrskej pobočky Pecten Petroleum comp. (približne 600 osôb) podľa čs. rozviedky pôsobili aj príslušníci CIA. Po vytvorení sýrsko-americkej spoločnosti Al Furat Petroleum Company, prezidentom spoločnosti sa stal proamericky orientovaný 1. námestník ministra ropného priemyslu Nadir Naboulsi. Okrem firmy Pecten, ktorá mala v podniku Al Furat 20 % podiel, mala firma Shell tiež 20 % podiel a západonemecká Deminex 10 % podiel. Sýrska naftová spoločnosť mala v podniku Al Furat Petroleum Company 50 % podiel. Firma Pecten bola konkurentom československého podniku zahraničného obchodu (PZO) TECHNOEXPORT a podľa informácií od agentov čs. rozviedky sa Američania snažili československý podnik zdiskreditovať. 

S ohľadom na vývoj v Sýrii sa čs. rozviedke javilo žiadúce realizovať sériu diskreditačných akcií voči Pecten Petroleum comp. a jej činnosti v ekonomickej a politickej sfére. Jednou z akcií bola realizácia aktívneho opatrenia „SAZBA“ prostredníctvom tajných spolupracovníkov rezidentúry čs. rozviedky v Damašku. Agent „Mustafa“ po inštruktáži čs. rozviedkou informoval regionálne vedenie strany BAAS (Socialistická strana arabskej obrody) a ministra dopravy Yousefa Ahmada o niektorých praktikách firmy Pecten s cieľom vyvolať vyšetrovanie korupčnej aféry. Šíreným obsahom bolo, že firma Pecten neplatí už 3 roky poplatky za služby poskytované ich lietadlám na letisku v Damašku (letiskové poplatky – letecký benzín, ubytovanie posádok, stravu).[2]

Bezplatný servis mal byť dosiahnutý podplácaním pracovníkov ministerstva dopravy a zamestnancov damaského letiska. Informácia bola predtým získaná prostredníctvom agentúrnej siete. Agent „Mustafa“ získal dôležitú informáciu, že sýrske vedenie momentálne ostro sleduje otázky korupcie s ohľadom na pokles príjmu z exportu ropy v dôsledku poklesu cien na svetovom trhu. U strany BAAS si vyžiadal prešetrenie prípadu na damašskom letisku. Zároveň prostredníctvom dobrého vzťahu s ministrom dopravy Yousefom Ahmadom presadil aj vlastné paralelné vyšetrovanie korupčnej aféry ministerstvom, aby sa predišlo ututlaniu prípadu. Súčasne bola zabezpečená dezinformačná „šeptanda“ o prípade korupcie, do ktorej je zapletená aj CIA. Z pokynu ministra Yousefa Ahmada bolo začaté vyšetrovanie 3 pracovníkov ministerstva a letiska, ktorí boli obvinení z korupcie. 

V súvislosti s priebehom korupčnej aféry a jej vyšetrovania bola záležitosť pomocou čs. rozviedky publikovaná v sýrskych médiách. Spoločnosť Al Fourat Petroleum Comp. pripravovala nový tender na výstavbu ropovodu. Tender mal byť oficiálne vypísaný začiatkom októbra 1986 a podmienky pripravoval Ted Winter technický vedúci Pectenu. Svoju ponuku do tendra predložil aj československý PZO TECHNOEXPORT, ktorý bol tradičným dodávateľom naftových zariadení do Sýrie. Podľa dôverných informácií sa vedenie Pectenu snažilo v tendri TECHNOEXPORT zdiskreditovať s cieľom presadiť ponuku amerických firiem najmä Braun a Rooth. 

Aktívne opatrenie „SAZBA“ po svojej realizácii v novembri 1986 s vyvolaným korupčným škandálom vážne poškodilo vzťahy Pecten Petroleum Comp. a SAR. [3]

V roku 1986 dokončil československý Technoexport deväťdesiatdva kilometrové potrubie, ktoré napojilo oblasť Thayim s od roku 1982 nevyužívaným irácko-sýrskym ropovodom. Podľa odhadov sýrskych vládnych predstaviteľov sa úroveň výroby v Dayr az Zawr mala v roku 1988 zvýšiť na dennú produkciu 100 000 barelov.

Obr. Záverečná správa - úspešné vyhodnotenie AO Sazba, zdroj: ABS

Autor: Lubomír Morbacher


[1]ABS, I.správa SNB, reg. č. 90074/165.

[2]Tamže.

[3]  ABS, I.správa SNB, reg. č. 90074/165.