Operácia LONG - aktívne opatrenie OMAR

Zahájenie dlhodobej operácii proti juhovýchodnému krídlu NATO v Grécku v r. 1973

V rámci širšieho plánu dlhodobých psychologických operácií (neskôr → aktívnych opatrení) proti NATO s krycím menom „LONG“ boli navrhnuté viaceré aktívne opatrenia. Dňa 27. marca 1973 boli predložené a vzápätí schválené 1. zástupcom náčelníka → I. správy FMV – rozviedky ŠtB plk. PhDr. Zdeňkom Žlábkom „Žemla“. Cieľom bolo posilniť rozpory medzi členskými štátmi NATO, zvlášť u jeho juhovýchodného krídla.

Navrhnuté boli operácie:

  • „ŠÍP“ na prehĺbenie grécko – tureckých rozporov kompromitáciou tureckého diplomata v Aténach na základe špionáže proti Grécku;
  • „ODYSSEUS“ na rozšírenie grécko – tureckých rozporov, ktoré sa prejavovali obzvlášť v oblasti Cypru;
  • „KAVALA“ zameraná na narušenie snáh USA a gréckej vojenskej junty na zjednotení balkánskych štátov a odhalenie plánov USA na činnosť gréckej vojenskej junty;
  • „JOHN“ zameraná na prehĺbenie rozporov medzi USA a gréckou vojenskou juntou.1

Celý plán psychologických operácií „LONG“ začal úvodnou operáciou s krycím menom „OMAR“, navrhnutou príslušníkmi I. správy FMV mjr. Janom Klimešom („Buldra“) a pplk. JUDr. Františkom Zajíčkom („Zachystal“). Táto psychologická operácia bola zameraná na prehlbovanie rozporov medzi gréckou vojenskou juntou a arabskými štátmi na základe zverejnených skutočností, že nová rafinéria nafty v blízkosti Korintu zásobuje 6. námornú flotilu USA. Jej prítomnosť v Pireu bola podľa rozviedky zameraná proti arabským štátom.

Oficiálne vysvetlenie gréckej vojenskej junty logicky nevysvetlilo arabským štátom prítomnosť 6. námornej flotily USA v Pireu. Bývalý náčelník gréckeho vojenského štábu a vodca puču z roku 1972 uverejnil svoje úvahy v časopise Acropolis. V článku rozoberal nebezpečenstvo, ktoré vznikne poskytnutím práva home facilities 6. americkej námornej flotile v gréckych prístavoch a otvorene naznačil, že Američania použijú grécke prístavy proti arabským krajinám v prospech Izraela. V rovnakom duchu sa vyjadril aj americký prezident Nixon, ktorý to neskôr v roku 1972 musel dementovať.

Na základe týchto prehlásení žiadalo niekoľko arabských diplomatov v Aténach grécke ministerstvo zahraničných vecí, aby grécka vláda vysvetlila svoje stanovisko k týmto otázkam. Vláda v Aténach vydala polovičaté stanovisko, ktoré len zvýšilo podozrenie arabských diplomatov.

Agentúrna sieť rezidentúry čs. rozviedky v Aténach získala koncom novembra 1972 správu, podľa ktorej všetka kapacita novootvorenej rafinérie nafty v Agioi Theodoroi v Korinte bude k dispozícii 6. americkej námornej flotile. Grécke vládne kruhy túto skutočnosť údajne pred arabskými štátmi tajili kvôli obavám, že arabské štáty by mohli odmietnuť dodávky ropy do krajiny, čo by sa spätne prejavilo v zhoršení gréckej ekonomickej situácie, vrátane jej odrazu vo vnútropolitickej situácii. Majiteľom rafinérie Motor Oil Hellas bol lodiar Vardis Vardinoyannis blízky priateľ podpredsedu vlády Nikolaosa Makarezosa.2

Psychologická operácia bola realizovaná formou letákov v angličtine a v gréčtine pod hlavičkou Organizácie slobodných Grékov, ktoré dodali bulharskí „priatelia“ (I. hlavná správa Komitet za dǎržavna sigurnost - DS). Už v minulosti menom tejto organizácie Bulhari uskutočnili viaceré dezinformačné kampane. Bulharskej rozviedke sa podarilo infiltrovať aj do Athena Daily Post, cez ktoré šírilo dezinformácie. Agentúrne správy, ktoré získala čs. rozviedka spolu s obsahom článku v Athena Daily Post boli ďalej upravené, aby podnietili arabské štáty v protiamerických náladách voči Grécku, konkrétne voči Motor Oil Hellas.

Letáky v angličtine boli rozoslané z Ríma cestou rezidentúry I. správy FMV denníkom arabských štátov, arabským zastupiteľským úradom v hlavných európskych krajinách a časopisom, kde bol predpoklad využitia textu letákov. Konkrétne napr. do Bureau Arabe de Presse et de Publications v Paríži, ktorý bol distribuovaný francúzskym centrálnym úradom, rovnako nemeckým a USA úradom. Ďalej do Evenements et Perspectives a ďalším. Išlo všetko o noviny a časopisy, ktoré mali zvýšený vplyv na mienku Arabov žijúcich v západných krajinách. V prvej fáze operácie boli letáky rozoslané v anglickej a gréckej mutácii arabským zastupiteľským úradom v Aténach. V druhej fáze bol rozoslaný len grécky text gréckym centrálnym úradom a tlači. Rozosielanie letákov v Aténach malo vytvoriť domnienku, že talianska organizácia má spojenie do Grécka.

Vyhotovenie papierov s hlavičkou, vrátane popísania obálok zabezpečil technický úsek →  36. odboru I. správy FMV (psychologické operácie/aktívne opatrenia). Bulharskí „priatelia“ pri realizácii akcie taktiež spolupracovali.3

V polovici roku 1976 → 42. odbor I. správy FMV (západná Európa a NATO) predložil rámcový plán na dlhodobé zameranie a rozpracovanie operácie „LONG“, ktorý okrem iného uvádzal, že USA sa podarilo dosiahnuť určité upokojenie situácie v juhovýchodnom krídle NATO napriek predpokladom komunistických rozviedok, ktoré v oblasti uskutočňovali aktívne opatrenia a subverzné akcie. Spojené štáty americké podpísali novú štvorročnú dohodu o vojenskej spolupráci s Tureckom, ktorá umožňovala využívanie vojenských základní pre Turecko za výhodnejších podmienok a rovnako sa aj s Gréckom podarilo uzavrieť štvorročnú zmluvu o vojenskej spolupráci. V súvislosti s týmto vývojom zostávalo hlavným cieľom rozviedky pri realizácii dlhodobej operácie „LONG“ v oblasti juhovýchodného krídla NATO oslabovať a diskreditovať politiku USA a Veľkej Británie. Českoslovenaká rozviedka na to využívala narušovanie snáh o urovnanie vzťahov medzi Gréckom a Tureckom, ďalej neustále prehlbovanie rozporov a zvyšovanie napätia medzi nimi navzájom, popri využití napätia medzi národnostnými menšinami v Egejskom mori, na Cypre a na Balkáne. 4

V operácii využívala I. správa FMV → agentúru:

  • po línii rezidentúry Atény: 2x príslušníci I. správy FMV, A - KNOSOS, DS - KAPSIS, AT - BOKOS, IS - FRANCEK
  • po línii rezidentúry v Nikózii na Cypre (rezidentura bola zriadená od 1.8. 1976): 1x kádrový príslušník I. správy FMV, A - ARCH, DS - DOPAL
  • Turecko: IS - JOSIP (riadený z centrály, nakoľko rozviedka v tom čase nemala v krajine rezidentúru)

Autor: Lubomír Morbacher


1 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90060

2 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90060

3 Tamže.

4 ABS, I.správa SNB, reg. č. 90060