Editorial

Webová stránka Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Koncipována je jako online portál věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím. Webový projekt řídí  redakční rada. Minulost.cz přináší především publicisticky laděné články, eseje, komentáře, rozhovory a polemiky. Publikační prostor zde nachází ale také kratší odborné texty, ať již ve formě studií, edic dokumentů či recenzí. Webový portál rovněž využívá audiovizuálních možností internetu, čtenáři zde například naleznou reprodukce výtvarných děl, dobové fotografie nebo videozáznamy z veřejných diskusí. Texty původně vycházely se čtvrtletní periodicitou, od ledna 2016 vychází již podle aktuální potřeby. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů vedle portálu Minulost.cz provozuje další webové stránky: dokumentační portál o dějinách StB (www.ibadatelna.cz), webové stránky věnované činnosti CDTR (www.cdtr.cz) a portál věnovaný dějinám Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (www.vons.cz). Všechny zájemce srdečně zveme k jejich návštěvě.