Editorial (2/2015)

Webový portál Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Koncipován je jako historický popularizační čtvrtletník věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím. Elektronické periodikum, které řídí redakční rada, přináší publicisticky laděné články, eseje, komentáře, rozhovory a polemiky. Publikační prostor zde nachází ale také kratší odborné texty, ať již ve formě studií, edic dokumentů či recenzí. Webový portál má ambici využívat rovněž audiovizuálních možností internetu, čtenáři zde například naleznou reprodukce výtvarných děl, dobové fotografie nebo videozáznamy z veřejných akcí CDTR. Webový portál je sice obměňován se čtvrtletní periodicitou, ale texty k aktuálním otázkám jsou zde publikovány průběžně.

V druhém letošním čísle webového čtvrtletníku Minulost.cz najdete řadu zajímavých textů. V jednom z nich se psychoanalytička Olga Marlinová zabývá důsledky kolektivního vytěsňování traumatických zážitků z minulosti. Ve svém komentáři zdůrazňuje, že nevyřešené společenské konflikty se stále projevují v nezpracované formě ve vzájemném napadání a osočování mezi našimi politiky i mezi lidmi v jiných oblastech života společnosti.

Takovým příkladem je kauza, kterou nově před několika měsíci otevřel Mirek Vodrážka, když napsal text o dlouholeté tajné spolupráci Zbyňka Fišera alias Egona Bondyho se Státní bezpečností (registrován byl postupně pod krycími jmény „Klíma“, „Mao“ a „Oskar“). V novém článku shrnuje dosavadní diskusi a kriticky v něm hodnotí postoje současné české levice k tomuto tématu. V letošním roce uplynulo šedesát let od zavraždění představitele slovenského nacionálního exilu Matúše Černáka v Mnichově. Americká tajná služba zpřístupnila dokumenty, které objasňují tento teroristický čin Státní bezpečnosti. Badatel Radek Schovánek doplňuje ve svém článku dosavadní historický výzkum o tomto případu.

K významným organizacím pražského jara patřil Klub angažovaných nestraníků – KAN. Publicista Miloš Šuchma napsal vzpomínku na jeho založení a činnost, kterou násilně ukončila srpnová okupace Československa.

Peter Rendek přibližuje ve svém článku pozoruhodné dílo malíře Zoltána Básthyho, které v roce 1950 vytvořil v maďarském Šopronu. Jedná se o fresku v místním karmelitánském kostele, na které je zachycen sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin jako padlý démon, kterého porazil archanděl Michael. Vzhledem k tomu, že v tomto období všude kolem probíhala rozsáhlá perzekuce církví maďarskými komunisty, je možné tento počin klasifikovat téměř jako odbojovou činnost.

Badatelka Václava Jandečková kriticky rozebírá ve svém článku doposud neznámé dokumenty k proslulé akci StB „Kámen“. Nové prameny jsou publikovány v příloze jejího článku.

V letošním roce vydá Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, které provozuje tento webový portál, poprvé knižně soubor projevů Pavla Tigrida v Rádiu Svobodná Evropa z období let 1951–1952. Pro druhé číslo našeho časopisu vybrali editoři této publikace Petr Blažek a Radek Schovánek jeden z těchto projevů. Pavel Tigrid se v něm zabývá tématem uprchlíků před komunistickým režimem a přibližuje okolnosti jednoho z dramatických útěků, který se odehrál na počátku padesátých let.

U příležitosti desátého výročí úmrtí Karla Kryla vyšla útlá knížečka s příspěvky jeho přátel a známých. František Stárek Čuňas napsal vzpomínku o vzniku písně Důchodce, kterou Karel Kryl v roce 1967 složil v Teplicích. S jeho souhlasem tento článek zveřejňujeme, společně s nedávno nalezenou fotografií hlavního protagonisty a takříkajíc muže, který stál pro důchodce modelem.

Přeji vám za redakční radu příjemné chvíle nad druhým číslem webového čtvrtletníku Minulost.cz.

Ivana Koutská, předsedkyně redakční rady Minulost.cz (listopad 2015)