Temné tóny naší nedávné minulosti

Zdeněk Papoušek

Milí přátelé!

Komunistický režim se vyznačoval tím, že s člověkem zacházel jako s věcí. Nic, co devastovalo individualitu člověka, mu nebylo cizí: Kolektivizace, spartakiády, uniformy, masové hroby. Před čím varoval židovský filosof a teolog Martin Buber, komunistická mašinérie naplňovala beze zbytku.

Je stále mnoho těch, kteří se snaží z různých důvodů tyto skutečnosti zamést pod koberec, bagatelizovat, překrucovat, relativizovat či oslabovat jejich význam. O to víc je důležité tyto věci připomínat. Není to pro nějakou obsedantní či morbidní zálibu hrabání se v minulosti, ale pro pročištění stávajícího stavu nás všech, kteří jsme součástí putování našeho národa dějinami. To, co se událo našim předkům, dotýká se i nás. Stále v nás rezonují ony temné tóny naší nedávné minulosti a ovlivňují naše životy.

Setkáváme se dnes na tomto místě, kde leží ostatky těch, kteří doplatili na kruté praktiky totalitních monster, pohrdajícími životy druhých i mystériem smrti. Žádný z nich si nezasloužil, aby se stal nicotnou věcí, anonymní materií a pouhým evidenčním číslem. Každý z nich byl jedinečnou bytostí s vlastní hodnotou, povolanou Stvořitelem žít svůj neopakovatelný příběh. Každý z nich je hoden naší úcty. 

Předneseno 26. dubna 2016 na pietním setkání na Ďáblickém hřbitově v předvečer Dne památky obětí komunistického režimu.