Editorial

Editorial

Webová stránka Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Koncipována je jako online portál věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím.

Editorial (2/2015)

V druhém letošním čísle webového čtvrtletníku Minulost.cz najdete řadu zajímavých textů, které se různým způsobem dotýkají dějin dvou totalitních režimů existujících ve 20. století na československém území. Jejich obsah přibližuje předsedkyně redakční rady Minulost.cz Ivana Koutská.  

Editorial (1/2015)

Webový portál Minulost.cz je jedním z projektů občanského sdružení Centrum pro dokumentaci totalitních režimů (CDTR). Koncipován je jako historický popularizační čtvrtletník věnovaný dějinám totalitních režimů 20. století a vyrovnávání se s jejich dědictvím. Elektronické periodikum, které řídí redakční rada, bude především přinášet publicisticky laděné články, eseje, komentáře, rozhovory a polemiky. Publikační prostor zde najdou ale také kratší odborné texty, ať již ve formě studií, edic dokumentů či recenzí. Webový portál má ambici využívat rovněž audiovizuálních možností internetu, čtenáři zde například naleznou reprodukce výtvarných děl, dobové fotografie nebo videozáznamy z veřejných akcí CDTR.