Trestné činy proti republice

Radek Schovánek

Jednou z neprávem opomíjených součástí Státní bezpečnosti jsou její vyšetřovací složky. Tento stav má několik příčin. Asi tou nejdůležitější je, že většina obětí represí, především v sedmdesátých a osmdesátých letech se daleko častěji potýkala s operativními orgány StB. Přitom ale právě vyšetřovatelé Státní bezpečnosti jsou odpovědní za největší míru nezákonností, ke kterým v průběhu vlády komunistického režimu docházelo. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů, proto na stránkách projektu ibadatelna.cz zveřejnilo strukturu Správy vyšetřování Státní bezpečnosti. Na podrobné zpracování s kompletním personálním obsazením si však badatelé musí ještě chvíli počkat. Je smutné, že se tomuto důležitému tématu nevěnuje Ústav pro studium totalitních režimů a místo toho poradkyně ředitele Muriel Blaive pronáší nesmysly o jakýchsi vyjednáváních mezi totalitním režimem a společností, kde hlavním a všeprostupujícím pocitem drtivé většiny občanů byl strach. Jakým způsobem režim „vyjednával“ s osobami, které pokládal za nepřítele státu, naznačují skripta Vysoké školy SNB, která byla vydána ve stejném roce, kdy vznikla Charta 77. Příjemné čtení...