Z archivů ukrajinského KGB

Pavel Žáček

V uplynulém týdnu, během mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel, byla česká veřejnost i historická obec pozvána dvěma bývalými řediteli Archivu Bezpečnostní služby Ukrajiny Dr. Volodymyrem Vjatrovičem (současným ředitelem Ústavu národní paměti Ukrajiny) a Dr. Ihorem Kulykem, k návštěvě Kyjeva, konkrétně příslušné badatelny, kde jsou na základě současné ukrajinské legislativy zpřístupňovány badatelům archiválie z někdejšího operativního archivu Výboru Státní bezpečnosti (KGB) USSR.

Jednotlivé archivní fondy obsahují spisovou i svazkovou agendu vybraných útvarů KGB USSR a jejich předchůdců, v některých případech vztahující se až k počátku dvacátých let minulého století, zejména však dokumenty z let kolem II. světové války a poválečného období. I přes systematické ničení operativní dokumentace KGB USSR od léta 1990 je v Kyjevě i regionálních archivech zachováno ohromné množství písemností ze sovětské éry.

Jako ukázku zpracování státněbezpečnostních písemností Lidového komisariátu státní bezpečnosti (Narodnyj komisariat gosudarstvennoj bezopasnosti) USSR, předchůdce KGB USSR, si dovolím odkázat na tři odborné texty, v nichž jsem využil zachovanou operativní dokumentaci z konce II. světové války, vztahující se k činnosti operativně-čekistických skupin 4. správy (teror a diverze za frontou) NKGB USSR vysazených na jaře 1945 v protektorátu Čechy a Morava.

Velitel operativně-čekistické skupiny „Fakel“ J. A. Kozlov (alias „Bogun“), foto: Hornické muzeum Příbram

Prvním článkem byla Реакция советской государственной безопасности на возникновение КОНР. Семь документов 4-го управления НКГБ УССР (январь–март 1945), publikovaný ve sborníku Igora Zolotareva (ed.): Pražskij manifest KONR. Po materialam meždunarodnoj konferencii, Praga, 14 – 16 nojabrja 2014 goda, Izdatelstvo „Russkaja tradicija“, Praha 2015, s. 75-90. V edici jsem prezentoval několik dokumentů operativně-čekistických skupin „Uragan“, „Sever“ a „Škval“, dokládajících snahy 4. správy NKGB USSR o fyzickou likvidaci předsedy Výboru pro osvobození národů Ruska (KONR) a vrchního velitele Ozbrojených sil KONR generálporučíka Andreje Andrejeviče Vlasova (1900–1946).

Zadání úkolů pro velitele operativně-čekistické skupiny „Fakel“ pplk. J. A. Kozlova („Boguna“) z 31. 1. 1945, foto: GDA SBU

Dalším textem byl materiálový článek Z radiové korespondence skupiny „Fakel“. K seskokům parašutistů 4. správy NKGB USSR a shozům materiálu na Podbrdsku publikovaný ve sborníku Podbrdsko, č. 7 (2015), č. 7, s. 129–141, zpřesňují personální i časové údaje k seskoku operativně-čekistické skupiny 4. správy NKGB USSR „Fakel“, klíčového sovětského výsadku vysazeného v noci z 25. na 26. března 1945 v Brdech, vytvoření přijímací plochy, shozům parašutistů a dalšího materiálu.

Zvláštní hlášení o vysazení operativně-čekistické skupiny „Fakel“ adresované náčelníkovi 4. správy NKGB SSSR komisaři státní bezpečnosti 3. stupně P. A. Sudoplatovovi z 5. 4. 1945. foto: GDA SBU

Prozatím posledním je článek Zlikvidujte Vlasova. Potvrzuji – zlikvidujte! Vyvrcholení akce „Voron“ na pozadí pražského povstání, vydaný v revue Historie a vojenství (2015), č. 3, str. 46–57, v němž jsem se zaměřil na přípravu, výcvik i nasazení příslušníků 4. správy NKGB USSR i jejich agentů v rámci operativně-čekistických skupin „Uragan“, „Sever“, „Škval“ a „Fakel“, vyslaných v posledních týdnech II. světové války do okolí Prahy zavraždit genpor. A. A. Vlasova i další vrcholné představitele anstistalinského KONR.

Radista operativně-čekistické skupiny „Fakel“ Anatolij Alexejevič Druss (alias „Klim“), foto: GDA SBU

Webové odkazy pro zájemce o studium dokumentů KGB na Ukrajině: