Operace „Denver” - dezinformační operace KGB a Stasi týkající se AIDS

Dne 22. července 2019 uveřejnil americký Woodrow Wilson Center (Cold War International History Project) studii a archivní dokumenty týkající se tajné dezinformační operace komunistických zpravodajských služeb proti USA, ve které popisují sovětské úsilí veřejně očernit Pentagon z tajných experimentů a rozšíření viru HIV. Se souhlasem autorů Douglase Salvageho (odborného pracovníka Historického institutu Humboldtovy university v Berlíně) a Dr. Christophera Nehringa (ředitele odborného výzkumu) Spy Museum v Berlíně, přinášíme studii jako příspěvek projektu Československo v (dez)informační válce 1948-1989. Článek přináší informace o zapojení sovětské, východoněmecké, bulharské i československé komunistické rozvědky do operací a šíření dezinformací ohledně syndromu získaného selhání imunity - AIDS. Aktualizovanou studii autoři budou publikovat ve dvou nadcházejících vydáních časopisu Journal of Cold War Studies, z nichž první vyjde na jaře 2020.

V poslední době se USA potýkají s otázkou ruských dezinformací. Ve snaze pochopit metody a cíle těchto zpravodajských operací se řada novinářů ohlíží za historií sovětských dezinformací během Studené války. Sovětská KGB (Výbor pro státní bezpečnost) v ní hrála hlavní roli. Dezinformační kampaně byly součástí jejích skrytých psychologických válečných aktivit a „aktivních opatření“.

Zvláštní pozornost upoutala dezinformační operace KGB s tématem AIDS, vzhledem k jejímu velkému rozsahu a úspěchu. Zahájena byla v polovině 80. let za asistence sovětské státní tiskové agentury Novosti SSSR a satelitních zpravodajských služeb východního bloku. Pokusila se mezinárodně rozšířit teorii, že virus lidské imunitní nedostatečnosti (HIV), který způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS), byl geneticky připraven, resp. modifikován Pentagonem v rámci údajného výzkumu biologických zbraní v Lékařském výzkumném ústavu pro infekční nemoci (USAMRIID) americké armády ve Fort Detrick v Marylandu.

Články amerických mainstreamových médií1 o této deziinformační kampani přinesly obecně přesné informace co se týče jejího průběhu, dopadu, poučení pro dnešek a pokud jde o pochopení a boj s dezinformacemi.

Některé důležité detaily ovšem chyběly anebo byly uvedeny nesprávně. Například jde o zprávu KGB ze září 1985 adresovanou bulharskému protějšku (nešlo tedy o východoněmecké ministerstvo pro státní bezpečnost, Stasi). Jde o nevyvratitelný důkaz o zahájení dezinformační kampaně k AIDS, (viz dokument 1). Krycí název této operace v dokumentech východoněmecké Stasi nesl označení „Denver” nikoli „Infektion“, jak to dnes tvrdí téměř všichni novináři a internet (viz dokument 2). Sovětská KGB i Stasi zdůrazňují roli sovětsko-východoněmeckého biologa Jakoba Segala, ale nezmiňují, do jaké míry a zda vůbec ovlivnila Stasi jeho výzkum (viz dokument 3 a níže).

Rozhodli jsme se v našem příspěvku přeložit dva klíčové dokumenty a část třetího (do angličtiny) pro archiv Wilsonova centra s cílem opravit zmiňované chyby a přehlédnutí, poskytnout silnější empirický základ pro budoucí historické publikace o dezinformační operaci k AIDS a poukázat na obsahovou podobnost u dezinformací Kremlu včera a dnes. Naskenované kopie dokumentů KGB jsou k dispozici ruským vědcům, novinářům a blogerům pro další využití v jejich publikacích.

Dříve než se budeme věnovat analýze dokumentů, resp. některých klíčových bodů, chce autor článku uvést na pravou míru skutečnost, že dokumenty dohledal pan Christopher Nehring a ne autor (Douglas Selvage), jak uvádí někteří novináři. Všechny tři dokumenty pochází ze složek bulharské komunistické státní bezpečnostni z archivu COMDOS-u v Sofii (Výbor pro zveřejňování dokumentů a oznamování příslušnosti bulharských občanů ke státní bezpečnosti a zpravodajské službě bulharské národní armády). Chtěli bychom poděkovat archivářům za jejich pomoc během našeho výzkumu. Bulharský historik Jordan Baev citoval dokument č. 1 již v roce 2009 ve své publikaci „KGB v B‘lgariya“ (KGB v Bulharsku), kde také pojednává o dezinformační kampani.

O této dezinformační kampani autoři publikovali větší studii, kterou vydal Úřad spolkového zmocněnce pro dokumenty bývalé Státní bezpečnosti NDR a která je rovněž k dispozici online.

Aktualizovaná studie bude nakonec publikována ve dvou nadcházejících vydáních časopisu Journal of Cold War Studies, z nichž první vyjde na jaře 2020.

"Jen za prvních šest měsíců roku 1987 věnovala této otázce hlavní média ve více než 40 zemích třetího světa značnou pozornost. Tváří v tvář americkým protestům a odsouzením tohoto tvrzení mezinárodní vědeckou komunitou se Gorbačov se svými poradci evidentně obávali prozrazení, že jde o sovětskou dezinformaci, což by mohlo poškodit novou image, kterou si Sovětský svaz na Západě vybudoval. V srpnu roku 1987 bylo proto v Moskvě americkým činitelům řečeno, že s tvrzením o AIDS nemá Sovětský svaz oficiálně nic společného. Toto téma se pak přestalo v sovětském tisku téměř úplně objevovat." (Andrew Ch., Mitrochin V.: Operace KGB a studená válka. Mitrochinův archiv II, Leda 2008, s. 282.)

Nezvratný důkaz: KGB a dezinformace o AIDS

První dokument, který Christopher Nehring našel v bulharských archivech o dezinformační kamapani KGB o AIDS, lze považovat za nezvratný důkaz o zahájení dezinformační kampaně KGB. Jedná se o telegram KGB z Moskvy „soudruhům” v bulharské státní bezpečnosti ze dne 7. září 1985 [dokument 1].

Obr. Zpráva č. 2955 od KGB bulharské Státní bezpečnosti, 7. září 1985. Zdroj: CDDAABCSSISBNA-R, Fond (F.) 9, Opis (Op.) 4, A.E. 663, pp. 208-9.

KGB v něm informuje:

Provádíme řadu [aktivních] opatření v souvislosti s výskytem nové a nebezpečné choroby v USA v posledních letech „syndromu získaného selhání imunity - AIDS“… a jeho následným rozsáhlým rozšířením do dalších zemí, včetně západní Evropy. Cílem těchto aktivit je vytvořit takové mínění v zahraničí, že nemoc je výsledkem tajných experimentů zpravodajských služeb USA a Pentagonu s novým typem biologické zbraně, které se vymkly kontrole.”

V dokumentu KGB žádá bulharskou rozvědku o pomoc při šíření určitých teorií, které jsou složeny ze směsi faktů a lží, do zahraničí. KGB pravděpodobně vymyslela některé nepravdy a jiné zjevně převzala z (často senzačních) příspěvků v západním a mezinárodním tisku. KGB kupříkladu informuje:

V tisku rozvojových zemí, zejména Indie, již byla uvedena fakta, která svědčí o zapojení tajných služeb Spojených států a Pentagonu do výskytu a rychlého šíření nemoci AIDS v USA jako i dalších zemích. Soudě podle těchto zpráv, vedle zájmu americké armády o symptomy AIDS a rozsah a výskyt šíření, je nejpravděpodobnější předpoklad, že toto nejnebezpečnější onemocnění je výsledkem dalšího experimentu Pentagonu s novým typem biologické zbraně.

„Fakta“ na která KGB ve zprávě poukazuje, byl dopis adresovaný editorům indického deníku Patriot. Ten posloužil jako brána pro dezinformaci KGB. Dopis byl uveřejněn na titulní stránce periodika dne 17. července 1983 pod názvem AIDS může zasáhnout Indii: záhadná nemoc způsobená americkými experimenty.“ Šlo o anonymní dopis od „známého amerického vědce a antropologa“, který uváděl, že bakterie způsobující AIDS byla Pentgonem vyvinuta v rámci experimentu s potenciálními biologickými zbraněmi ve Fort Detricku. Protože americká armáda údajně prováděla podobné experimenty v sousedním Pákistánu, nemoc se mohla brzy rozšířit i do Indie. Tak to alespoň tvrdil anonymní pisatel a jediný podezřelý - KGB.

Operace „Denver” - dezinformační kampaň východoněmecké rozvědky k AIDS

Téměř o rok později začátkem září 1986 východoněmecká Stasi požádala bulharskou státní bezpečnost2, aby s ní spolupracovala - t.j. nejenom KGB - v dezinformační kampani k AIDS [dokument 2]. Odbor aktivních opatření (Abteilung X, HVA/X)3 východoněmecké rozvědky (Hauptverwaltung Aufklärung, HVA) v návrhu plánu spolupráce na aktivním opatření uvedl:

S cílem vystavit lidstvo nebezpečí vyplývající z výzkumu, výroby a používání biologických zbraní a také za účelem posílení protiamerických nálad ve světě a vyvolání domácí politické diskuse v USA, NDR poskytne vědeckou studii a další materiály, které prokazují, že AIDS pochází z USA, nikoli z Afriky a že je produktem výzkumu biologických zbraní USA.

Dokument č. 2 - Ukázka z Plánu společných a koordinovaných akcí v oblasti aktivních opatření mezi zpravodajskými službami Ministerstva vnitra Bulharské lidové republiky a Ministerstvem pro státní bezpečnost NDR na období let 1987 a 1988, 3. září 1986. Zdroj: CDDAABCSSISBNA-R, F. 9, Op. 4, A.E. 670, p. 112.

Dezinformační odbor východoněmecké rozvědky (HVA/X) jasně uvedl i krycí název kampaně: Operace [akce] „Denver“, který zavedla HVA do kartotéky dne 17. července 1986. To je v rozporu s tvrzením bývalého důstojníka HVA/X Güntera Bohnsacka, který se přímo kampaně nezúčastnil, přesto ale tvrdil, že operace nesla krycí název „Infektion“. Tento termín autoři nikde ve spisech bulharské nebo východoněmecké rozvědky v souvislosti s AIDS nenašli. To je obzvlášť důležité vzhledem k tomu, že kódové označení „Infektion“ se již nesmazatelně spojuje s touto kampaní a šíří se zejména v online prostoru. Vyhledávač Google dne 7. října 2018 u klíčových slov„Infektion“, „AIDS“ a „KGB“ vyhledal 86 700 výsledků. Toto nepřesné kódové označení posloužilo i jako název a rozšířená metafora (tj., že dezinformace se šíří jako virus) pro jistý dokumentární film z nedávné doby, který odhaluje sovětské a ruské dezinformace. Ovšem pro ty, kteří se snaží bojovat proti současným dezinformacím, je důležité věnovat pozornost faktům, dokonce i těm triviálním. Navíc lze použít metaforu viru, aniž by se muselo opakovat nesprávné krycí jméno „Infektion“.

V dalším telegramu adresovaném Bulharům v roce 1987 [Dokument 3] KGB potvrdila, že východní Němci pomáhali v dezinformační kampani, která podle jejich názoru úspěšně pokračuje:

Otázka AIDS

Komplex [aktivních] opatření týkajících se této problematiky je prováděn od roku 1985 ve spolupráci s [východním] Německem a do jisté míry s českými kolegy. V počátečním stádiu byl vyřešen úkol šířit v masmédiích verzi týkající se umělého původu viru AIDS a zapojení Pentagonu pomocí vojensko-biologické laboratoře ve Fort Detrick.

Díky našemu společnému úsilí bylo možné tuto verzi rozšířit.

Dokument č. 3: Zpráva č. 2742 od sovětské KGB bulharské Státní bezpečnosti, bez data [1987]. Zdroj: CDDAABCSSISBNA-R, F. 9, Op. 4, A.E. 675, pp. 156-9.

Jakob Segal, brožura z Harare a Stasi

Jak jsme již uvedli, HVA/X informovala bulharské „soudruhy”, že jim pošle „vědeckou studii“, která údajně „prokazuje“, že „AIDS je produktem výzkumu biologických zbraní USA“ [dokument 2]. Z kontextu rozhovorů mezi východoněmeckými a bulharskými důstojníky v polovině září 1986 bylo jasné, kterou studii měli na mysli: „AIDS: její povaha a původ“ od sovětsko-východoněmeckého biologa Jakoba Segala a jeho manželky Lilli. Studie byla distribuována na summitu Hnutí nezařazených v srpnu až září 1986 jako brožura s názvem „AIDS: doma vyrobené zlo z USA, nedovezené z AFRIKY“.

Obr. - Titulní stránka brožury z Harare. Publikace neuvádí rok ani místo vydání, jenom informaci, že byla vydána při příležitosti VIII. summitu hnutí nezúčastněných zemí v Harare (Zimbabwe). Zdroj: Douglas Selvage

KGB ve zmiňovaném telegramu Bulharům z roku 1987 [Dokument 3] v souvislosti se „společným úsilím“ v dezinformační kampani se Stasi (a „do jisté míry“ československou rozvědkou) mluví také o publikacích Segala. „Články a brožury Jacoba Segala,“ uvádí, „získaly věhlas“ a „měly značnou odezvu v afrických zemích.“ Přestože ani KGB ani Stasi si nenárokovali autorství Segalovy studie, zástupce náčelníka odboru HVA/X plk. Wolfgang Mutz naznačil, že HVA sehrála při publikaci roli, resp. při kopírování a distribuci brožury v Harare (viz kapitola 4.3).

Československá rozvědka se na operaci rovněž podílela v dlouhodobém aktivním opatření s krycím názvem DETRICK a měla vícero parciálních akcí. Na šíření dezinformací spolupracovala s východoněmeckou rozvědkou HVA. Během rokování v Berlíně představitelé odboru AO východoněmecké služby informovali, že „na problematice AIDS pracují značnými silami, které ještě hodlají znásobit. Ve všech akcích zdůrazňují podíl USA a pokusy na lidech ve Fort Detricku. Není nutné se vracet k tomu, jestli je původ nemoci v Africe. Snaží se přenést alespoň část akce na teritorium Spojených států. Právě publikují v Uruguaji, kde mají kanál. Pro NSR připravují hodinový TV program. Po odvysílání nám ho pošlou pro informaci a případné zakoupení čs. televizí.“ (Zdroj:  ABS, f. I. S-SNB, reg.č. 90083. Operace Sepie – záznam.) V rámci operace NAPA (posilování protiimperialistického charakteru Hnutí nezúčastněných zemí - HNZ) ve spolupráci s rozvědkou NDR čs. rozvědka realizovala operaci TEMPO 4 v souvislosti s 8. summitem HNZ v Harare. Jejím cílem bylo přispět ke kompromitaci politicko-vojenské strategie USA v rozvojových zemích rozšiřovaním publikace. Kromě prodeje v zemi a rozeslání na vybrané adresy byla kniha distribuována přímo v místě konání summitu a měla velmi kladný ohlas mezi účastníky konference a přítomnými novináři; interview s autorem v Zimbabwské TV a rádiu; projeven značný zájem o další výtisky, a to i ze strany Američanů; knize byla věnována největší pozornost v porovnání s dalšími publikacemi v místě summitu.

V září 1986 plk. Mutz s bulharskými kolegy také hovořil o spolupráci dezinformačního odboru HVA/X s odpovědnou „operativní součástí“ HVA v kampani k AIDS. Autoři ve své studii identifikují součást, o které Mutz mluvil, jako Referát 5, XIII. oddělení sektoru vědecko-technické rozvědky (Sektor Wissenschaft und Technik, SWT) HVA, které bylo zodpovědné za shromažďování zpravodajských informací o AIDS a genetickém inženýrství (viz kapitola 4.4). Jeden z jeho důstojníků, Dieter van der Sand, 6. září 1985 zaevidoval svazek „Wind“ týkající se ochrany východoněmeckých vědců v oblasti výzkumu AIDS, genetického inženýrství a biotechnologie před “útoky” zvenčí formou špionáže anebo manipulace zahraničními agenty. V tomto svazku byli vedeni i Segalovi a kdykoli se o ně zajímaly další součásti Stasi, byl kontaktován van der Sand. Z dalších souborů Stasi víme, že vědecko-technický odbor HVA poskytl Segalovi alespoň jednu radu ohledně jeho studie před samotnou distribucí v Harare (viz kapitola 4.3). Zda ji využil, zůstává nejasné.

V létě 1986 zaregistroval van der Sand Jakoba nebo Lilli Segalovy, nebo obojí, jako „kontaktní osoby“ s krycím jménem „Diagnosis“. Vzhledem k tomu, že byli evidováni jako „kontaktní osoby“, nemuseli oficiálně vědět, že jednají se Stasi, ačkoli Jakob to pravděpodobně věděl nebo to mohl tušit, vzhledem k jeho dřívějším jednáním se Stasi a KGB. Informace, které Segalovi o AIDS či o osobách, se kterými se kontaktovali, připravili, byly pod krycími jmény zaznamenány do databáze HVA (viz kapitola 4.4). Je docela možné, že vědecko technický odbor východoněmecké rozvědky HVA bez vědomí Segalových, ve druhé polovině roku 1985, v době, kdy byl zaregistrován svazek „Wind“, již koordinoval aktivity s KGB. Mutz v roce 1986 tvrdil Bulharům, že HVA přitáhla Segala k výzkumu údajného umělého původu AIDS. Segal však na veřejnosti vždy tvrdil, že výzkum začal z vlastní iniciativy v létě 1985, bez jakéhokoli požadavku ze strany KGB nebo Stasi (viz kapitola 4.1).

Devadesát procent svazků východoněmecké rozvědky HVA bylo v letech 1989–90 bohužel zničeno nebo zmizelo, včetně svazku operace „Denver“ a svazků týkajících se Segalových a “Wind”. Rozsah operací a další podrobnosti o aktivitách HVA se Segalovými, hlavně v období 1985-1986, tak zůstává nejasný.

Život po smrti: sovětská a ruská dezinformace týkající se AIDS a dalších patogenů

Dokonce i po pádu komunismu a následně po roce 1992, kdy ruské tajné služby přiznaly roli KGB v dezinformační kampani, se nadále, obzvlášť na internetu, šířily falešné teze KGB o AIDS. Termín “Fort Detrick” může na internetu posloužit jako jakýsi “indikátor” k detekci vlivu KGB na současné teorie spiknutí. AIDS na internetu, zmínka o něm dokládá přinejmenším nepřímý vliv KGB. V roce 1983 se objevily i další konspirační teorie, které rovněž mluvily o vlivu americké administrativy ve vývoji a šíření AIDS, ale byla to právě dezinformace KGB, která Fort Detrick zpopularizovala jako místo, kde údajně probíhal výzkum a výroba viru AIDS. Zpopularizovaním varianty falešné teze o AIDS jako americké biologické zbrani z Fort Detrick nesou KGB i východoněmecká služba přinejmenším částečnou odpovědnost za následovnou tragedii v oblasti veřejného zdraví během pandemie AIDS. Členka Výzkumné skupiny o AIDS a společnosti jihoafrické Univerzity v Kapském Městě Nicoli Nattrassová napsala ve své knize (AIDS Conspiracy: Science Fights Back) AIDS konspirace: věda vrací úder: “Nárůstající počet výzkumů ukazuje, že přesvědčení o spiknutí s AIDS v USA a Jižní Africe je spojeno s riskantním sexem, nedodržováním antiretrovirové léčby a netestováním na HIV“ (str. 1) - veškerá chování spojená s vyšší mírou infekce HIV, a tím i vyšší počet obětí.

Navzdory znalostem o nebezpečích spojených s dezinformací o AIDS, ruské propagandistické nástroje pokračují v jejím šíření i dnes, přičemž na ně navazují nové dezinformační teze. V únoru 2018 francouzská verze ruského informačního serveru Sputnik citovala tezi Jakoba Segala o Fort Detricku jako součást propagandistického článku o tajných nebezpečích spojených s americkými vojenskými základnami.

V roce 1992 nástupnická agentura KGB oficiálně odmítla dezinformační teze o AIDS. Nicméně ruský stát měl tendenci dál „recyklovat“ svou dřívější dezinformaci. Například během vypuknutí eboly v západní Africe v roce 2014 nahradily ruské propagandistické sítě virus HIV virem eboly a v nové konspirační teorii se snažily propagovat, že USA, Velká Británie a bývalý režim apartheidu v Jižní Africe vytvořily ebolu jako biologickou zbraň proti černému obyvatelstvu v Africe. Poté, co autor článku (D. Selvage) ve video interview pro Hlas Ameriky (VOA) zmínil paralely s dřívější kampaní o dezinformací AIDS týkající se jeho publikace, Russia Today (RT) vložilo interview na svou webovou stránku se záplavou komentářů od obyčejných Rusů - nebo možná také placených trollů (?). Tito komentátoři opakovali tezi o ebole jako biologické zbrani USA a spojili šíření nemoci s umístěním amerických vojenských základen a s ekonomickými zájmy v západní Africe.

Nedávno byl recyklován dokonce i článek z roku 1983 z indického Patriotu, i když pouze pro domácí propagandu. V článku pro online magazín Coda Story v roce 2018 napsal Giorgi Lomsadze, že různá ruská, Kremlem podporovaná média psala, že američany financované Centrum pro výzkum veřejného zdraví Richarda Lugara v sousední Gruzii provádělo testy biologických zbraní. V průběhu procesu bylo mnoho Gruzínců nakaženo různými patogeny a nyní hrozí, že se tyto patogeny rozšíří do Ruska. Centrum, které je financované Agenturou pro snižování hrozeb Ministerstva obrany USA, se původně zaměřovalo na zabezpečení virových a bakteriálních biologických zbraní, které zůstaly po sovětských programech biologické války. Centrum se nedávno zaměřilo i na vzdělávací iniciativy týkající se různých patogenů a jejich omezení. Pomohlo také při různých opatřeních v oblasti veřejného zdraví, například v boji proti šíření hepatitidy typu C v Gruzii. Avšak vzhledem k historii recyklace dezinformací by nikoho nepřekvapilo, kdyby se jednoho dne dočetl v ruských novinových titulcích: Ebola může napadnout Rusko: Záhadná nemoc způsobená americkými experimenty v Gruzii.“

Připravil: Peter Rendek


1Fingerprints of Russian Disinformation: From AIDS to Fake News. Dostupné na: https://www.nytimes.com/2017/12/12/us/politics/russian-disinformation-aids-fake-news.html; Long Before Facebook, The KGB Spread Fake News About AIDS. Dostupné na: https://www.npr.org/2018/08/22/640883503/long-before-facebook-the-kgb-spread-fake-news-about-aids

2 Pozn. překladatele - Náčelníkem 8. odboru (aktivní opatření, dezinformace) v letech 1969 - 1972 a 1978 - 1990 a od r. 1987 zástupce náčelníka bulharské komunistické rozvědky byl plk. Dimo Vangelov Stankov. Bližší informace dostupné na: http://shieldandsword.mozohin.ru/soyuznik/bg/personnel/stankov_d_v.htm

3 Pozn. překladatele - Náčelníkem odboru aktivních opatření (dezinformace) východoněmecké rozvědky byl v letech 1966 - 1990 plk. Rolf Wagenbreth (nar. 1929). Komentář Andrease Rüesche ze dne 12. května 2017 ve švýcarském Neue Zürcher Zeitung pod názvem Putin vede válku proti Západu uvádí jeho citaci: „Naši přátelé v Moskvě to nazývají disinformazija, naši nepřátelé v Americe to nazývají aktivní opatření a já to nazývám svou oblíbenou činností.“ Dostupné na: https://www.nzz.ch/meinung/einmischung-in-auslaendische-wahlen-putin-fuehrt-krieg-gegen-den-westen-ld.1292843