Kádrový pořádek ÚV KSČ

Komunisté čtyřicet let devastovali Československo. Rozhodovali o chodu celé společnosti a nesou proto vinu za celkový úpadek naší země. Nomenklatura ÚV KSČ dokazuje, že pro řízení firem nebyly důležité schopnosti a vědomosti, ale souhlas komunistické strany. Kádrový pořádek ÚV KSČ ukazuje jak důsledně byla celá společnost komunisty kontrolována. Byl důležitým nástrojem zabezpečování vedoucí úlohy strany. Umožňoval ÚV KSČ aktivně působit na výběr a rozmísťování kádrů do všech vedoucích pozic a funkcí ve straníckých a hospodářských orgánech, společenských organizacích a ostatních institucích...​