Historie, struktury a činnost komunistické rozvědky 1948 - 1989

Přinášíme video záznam semináře Muzeua Karlova mostu a Centra pro dokumentaci totalitních režimů ze dne 17. dubna 2018 na téma: Historie, struktury a činnost komunistické rozvědky 1948 - 1989.

V úvodním slovu J.Em. Dominik kardinál Duka OP a J.M. Josef Šedivý O.Cr. velmistr Retířského řádu křížovníků s červenou hvězdou připomněli akci v noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byli řeholníci z tohoto domu, jakož i ostatních klášterů odvezeni a internováni.

Program semináře:

  • Dislokace pracovišť I. správy v budově Křižovnického kláštera 1961–1977 (Peter Rendek)
  • Genius loci I. správy (Pavel Žáček)
  • Portrét Bohumíra Molnára-Motejlka (Jan Kalous)
  • Morální profil (komunistického) rozvědčíka (Martin Slávik)
  • Zajímavosti v evidencích I. správy SNB (Radek Schovánek)
  • Rozvědka StB proti polské Solidaritě. Akce „Sever“ a I. správa SNB (Petr Blažek)