Fotografie ke smrti Jana Masaryka

Pavel Žáček

I přes svou závažnost a vysokou historickou hodnotu nebyla až dosud v celém rozsahu prezentována zjevně neúplná fotodokumentace ohledání místa smrti Jana Masaryka a jeho bytu. Příložena je k původnímu „vyšetřovacímu“ spisu z jara 1948, nyní je součástí spisu Generální prokuratury ČSSR. 

Snímky byly pořízeny fotografy Kriminální ústředny, kteří se na místo činu dostavili v 7.38 hod. 10. března 1948. Jedním z nich byl Jaroslav Holoubek, který o tom dne 22. dubna 1968 podal následující svědectví:

 „V roce 1948 jsem byl zařazen na bývalé Kriminální ústředně v Praze a pracoval jsem v oddělení diagnostiky – fotografie jako referent. Dne 10. března 1948 jsem přišel jako obvykle do zaměstnání kolem 7 hod. ráno a ihned po příchodu do zaměstnání jsem obdržel příkaz od vedoucího oddělení Jindřicha Smetany, abych okamžitě s potřebnými fotografickými potřebami odejel do Černínského paláce, kde údajně Jan Masaryk spáchal sebevraždu tím způsobem, že vyskočil z okna. Kolem 7,30 hod. jsem se dostavil na místo činu, kde jsem uviděl vedoucího Oblastní kriminální úřadovny Praha dr. Borkovce a podle jeho pokynů jsem nejdříve vyfotografoval mrtvolu Jana Masaryka na dvoře, aby mohla být – podle prohlášení dr. Borkovce – odstraněna dříve, než zaměstnanci začnou chodit do kanceláří. Pro značný odstup času si již nevzpomínám na zranění na těle Jana Masaryka a jako obvykle jsem jeho tělo vyfotografoval nejdříve z dálky, abych měl v záběru jak mrtvolu Jana Masaryka, tak otevřené okno jeho bytu a dále pak snímky zblízka ze všech stran. Ohledání mrtvoly jsem neprováděl.

Dále jsem odešel do bytu Jana Masaryka, kde jsem provedl několik snímků ložnice a koupelny, jak se zpravidla provádí při ohledání místa činu. Pamatuji se, že v této době se dostavil další orgán Kriminální ústředny Viktor Vichr, který měl provádět zajišťování stop. Podle jeho požadavků jsem ještě dodatečně vyfotografoval detailně otevřené okno koupelny tak, aby na snímku byly zřetelné stopy po řídké stolici. Po vyfotografování ložnice a koupelny jsem jako obvykle provedl náčrtek, přesně se na to však nepamatuji.

V průběhu fotografování přišel za mnou jeden orgán státní bezpečnosti, jehož jméno si již nepamatuji a prohlásil, že další vyšetřování přebírá státní bezpečnost. Od této doby mě orgán STB stále doprovázel a po skončení fotografování jsem s ním odejel do budovy ministerstva vnitra v Praze 7, kde mi odebral fotoaparát a vrátil mi ho asi za 0.30 hod. s poznámkou, že „je to dobré“. Fotoaparát mi byl vrácen bez filmu, fotografie jsem ani dodatečně neviděl a rovněž tak jsem jako obvykle v jiných případech nezhotovil dokumentační fotomapu. Z budovy ministerstva vnitra jsem se již na místo činu nevrátil.“

Pitevní nález potvrzuje, že smrt nastala těsně po dopadu, neboť v plicích bylo nalezeno trochu krve. Po dopadu snad mohl ještě dvakrát vdechnout. Smrt nastala přetržením srdečnice, zlomením páteře. Dále měl úplně rozdrcené pánevní kosti, přelomenou stydkou kost, zlomená žebra a vnitřnosti nesly stopy po vniknutí kostí. Paty a kotníkové klouby byly nalezeny úplně rozdrceny pádem na zem.

Ze zprávy Ústředny Státní bezpečnosti z 12. března 1948

Snímky mrtvého Jana Masaryka na nádvoří Černínského paláce, 10. březen 1948

Komise bezpečnostních orgánů na místě samém zjistila, že v ložnici pana ministra ležela na lůžku, které zřejmě bylo použito, otevřená kniha „Bible – Nový zákon“ a to na straně 336 /Epištola sv. Pavla ke Galetským odstavec 5. a 6/. Dále zde ležel jeden bílý používaný kapesník a zavřená kniha Jaroslava Haška „Osudy dobrého vojáka Švejka“.

Na přenosném stolku vedle lože, kromě několika anglických knih byl koncept o pěti stranách, nadepsaný „Rozvoj kulturních vztahů československo-polských“, na kterém tužkou bylo připsáno „Pro pana ministra“.

Na nočním stolku vedle lože leželo několik druhů léků a v několika popelníčkách po místnosti bylo značné množství delších nedopalků cigaret. Na psacím stole ležel otevřený telegram z 28. 2. 1948, odeslaný z New Yorku, který byl podepsán „Russell Hill“.

Ze zprávy Ústředny Státní bezpečnosti z 12. března

Snímky z ministerského bytu Jana Masaryka v Černínském paláci, 10. březen 1948

Trepky pana ministra ležely na zemi vedle lože. V přilehlé koupelně ležel na zemi jeden polštář u lože pana ministra a vedle malý polštářek. Okno koupelny, které dle prohlášení komorníka pana ministra, bylo vždy zavřeno, bylo nalezeno otevřené.

Ze zprávy Ústředny Státní bezpečnosti z 12. března 1948

Snímky z ministerského bytu Jana Masaryka v Černínském paláci, 10. březen 1948

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. (1969) – absolvent Fakulty sociálních věd Univezity Karlovy v Praze. Zakladatel a šéfredaktor Studentských listů (1989–1991). V letech 1993–1998 vedoucí odboru dokumentace a I. náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 1995-1996 hostující odborný pracovník na Centru pro středo- a východoevropská studia (CREES), Stanford University, CA, USA. Zakladatel sborníku Securitas Imperii. Vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (1999–2006), ředitel odboru archivu bezpečnostních složek MV ČR (2006–2007). V letech 2007–2010 zmocněnec vlády ČR, prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek a první ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Člen vědecké rady Estonského ústavu historické paměti. Zabývá se výzkumem činnosti zpravodajských služeb i dalších bezpečnostních složek 20. století, protitotalitního hnutí odboje a odporu zejména ve střední a východní Evropě. Autor více než 120 odborných článků, desítek sborníků, monografií a edic dokumentů.