Odpověď hl. města na podnět týkající se navrácení sochy Radostný den na podstavec před budovu Kongresového centra v Praze

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Pavel Vyhnánek, M.A.

náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu

 

Praha 3. listopadu 2021

Váš dopis ze dne: 7. 10. 2021

Č. j.: MHMP 1774466/2021

Počet listů/příloh: 1/0

 

Vážení pánové,

děkujeme za podnět týkající se navrácení sochy Radostný den na podstavec před budovu Kongresového centra Praha. Reagujeme na vaši výzvu z pozice vlastníka 45 % akcií akciové společnosti Kongresové centrum Praha.

Dovolte nám vás informovat, že Kongresové centrum Praha již nebude pokračovat v projektu navrácení sochy Radostný den na podstavec před budovu centra.

Snahou navrátit sochu na své původní místo reagovalo vedení KCP na podněty vyšehradských patriotů a kunsthistoriků. Iniciativu doplnila podpůrná veřejná sbírka. Vzhledem k následným emotivním diskusím, které projekt vyvolal, se KCP nyní rozhodlo iniciativu ukončit a v projektu dále nepokračovat.

KCP nyní jedná s odborníky a historiky o alternativních možnostech umístění sochy. Věříme, že uvedené řešení je pro vás takto akceptovatelné.

 

S pozdravem

Pavel Vyhnánek, M.A.

Podepsáno elektronicky