Cenzura v ÚSTR!

Situace v Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) dospěla do nové fáze: kromě snahy o zkreslování historie komunistického režimu v Československu se také snaží falšovat historii samotného ÚSTR.

Z jeho webové stránky (www.ustrcr.cz/cs/organizani-struktura#vedeni) zmizel odborný profil zakladatele Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek PhDr. Pavel Žáčka, Ph.D., včetně odkazů na desítky jeho vědeckých publikací a článků, které zde byly zčásti v plné elektronické verzi.

Vedení instituce, která má zákonnou povinnost zveřejňovat a publikovat odborné výstupy o naší nedávné totalitní zkušenosti, nechalo vymazat Žáčkův profil, který mj. odkazoval i na jeho odborné výstupy v publikacích samostatného ÚSTR. Není jasné, zda současné funkcionáře ústavu s téměř nulovou vědeckou produkcí pouze iritovalo množství a kvalita jeho publikací, anebo jde o první krok k odstranění všech jim nepohodlných osob z webu ustrcr.cz.

Snahu o cenzuru webů v digitálním věku však není možné označit než za absolutní hloupost. Nabídli jsme proto Pavlu Žáčkovi možnost zveřejnit odborný profil na webové stránce Centra pro dokumentaci totalitních režimů (zde), aby veřejnost nebyla ochuzena o výsledky jeho práce. Tento akt dobré vůle je zároveň příslibem, že budeme pečlivě monitorovat, zda a jak vedení ÚSTR pokračuje ve svých cenzurních zásazích. V případě jakéhokoliv výmazu podstatné části webové stránky této nebohé státní instituce totiž nebude žádný problém z důvodu ochrany veřejného zájmu případný informační deficit nahradit.

Ivana Koutská, předsedkyně redakční rady internetového časopisu Minulost.cz