Záznam diskuze Byla před 25 lety zrušena Státní bezpečnost? uspořádané 16. února 2015 ve spolupráci s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti. Účastníky diskuse, kterou moderoval historik Petr Blažek, byli bývalý ministr vnitra Jan Ruml, historik Pavel Žáček a badatel Radek Schovánek.

V následujících tezích se Adrian Portmann snaží shrnout, co si skutečně myslí o skončení druhé světové války a roli Rudé armády v kontextu československého roku 1945, tedy o tématu, jehož se dotýkal rozhovor Jana Němečka publikovaný v Lidových novinách. Tentokrát se jedná o autorizované znění.

Videozáznam přednášky Radka Schovánka o bádání nad dokumenty Státní bezpečnosti, která se 13. dubna 2015 uskutečnila v pražském Skautském institutu.

Firma bývalého příslušníka komunistické civilní rozvědky Juraje Širokého, který úspěšně obchoduje se slovenskou vládou, má v současnosti velký problém. Její restrukturalizace posvěcená vládou totiž znamená likvidaci většiny jejích subdodavatelů.

Stránky